בונוס

תוכן דמה בלה בלה בלה

מגוון הקורסים שלנו בקטגוריית - בונוס

למדו לסחור על מערכת המסחר – TradeStation, ליצור סביבת עבודה, להשתמש בפקודות מסחר, סורקים ועוד